„AGENCJA REKLAMOWA 4U”


P.W. Mariusz Plewa

ul. R贸偶ana 4

77-430 Krajenka

https://www.facebook.com/agencjareklamowa4U


Kontakt:

Tel. +48 733 759 043

mail: biuro@agencjareklamowa4u.pl

Numer konta bankowego w Alior Bank
55 2490 0005 0000 4530 5660 1405

Informacja odno艣nie chronie i przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj臋, i偶:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. Mariusz Plewa, ul. R贸偶ana 4; 77-430 Krajenka tel. 733759043

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu nawi膮zania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

3) Przekazane dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji us艂ug, obs艂ugi zg艂osze艅 i udzielania odpowiedzi na zg艂oszenia;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa oraz podmioty b臋d膮ce zaanga偶owane w kontakt

5) Kategorie danych osobowych obejmuj膮 m.in. imi臋 i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/us艂ugi/projektu;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b臋d膮 przez okres 8 lat

7) posiada Pani/Pan prawo do 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj膮 Pa艅stwo, i偶 przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e niepodanie danych mo偶e skutkowa膰 niemo偶liwo艣ci膮 nawi膮zania kontaktu, zlecenia lub zawarcia umowy.